Raport.

INTERMA TRADE SA (52/2017) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta wyniku kontroli dotyczącej podatku VAT za 2012 r.

Zarząd INTERMA TRADE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynął wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w związku z kontrolą celno-skarbową wszczętą wobec Spółki w dniu 14 lipca 2017 r. w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT za 2012 rok.
Na podstawie wyniku kontroli Spółka powzięła informację, że organ podatkowy uznał jako nierzetelne księgi podatkowe Spółki w odniesieniu do dokonywanych w nich zapisów w 2012 roku w zakresie transakcji zakupów i sprzedaży z trzema kontrahentami, a łączna kwota podatku VAT dotyczącego kwestionowanych transakcji wynosi ok. 7.695,7 tys. zł.
Emitent nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w wyniku kontroli. W ocenie Emitenta Spółka w sposób prawidłowy i rzetelny prowadził rozliczenia w podatku VAT, w tym również za okres będący przedmiotem kontroli. Otrzymany wynik kontroli Spółka ocenia jako błędny, oparty na tendencyjnej ocenie materiału dowodowego, a nawet sprzeczny ze zgromadzonymi dowodami. Spółka zgadza się jedynie z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT-7 dotyczącej rozliczenia podatku VAT za miesiąc lipiec 2012 r. z uwagi na omyłkowe odliczenie przez Spółkę kwoty 57,60 zł z tytułu nabycia usługi noclegowej. Spółka dokona wspomnianej korekty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli. Pozostałe ustalenia wyniku kontroli Spółka będzie kwestionować w toku dalszego postępowania podatkowego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interma Trade S.A.
ISIN:PLBRIJU00010
NIP:7842149999
EKD:32.12 produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
Adres:Plac Bernardyński 4/3 Poznań
Telefon:+48 61 4245903
www:www.briju.pl
Kalendarium raportów
2019-04-05Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-05Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce Interma Trade
2019-03-27 01-03-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649