Raport.

INTERFERIE SA (43/2010) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 r.

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I półrocze 2018 i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 10 sierpnia 2018 roku.
Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 9/2018 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 16 sierpnia 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Kalendarium raportów
2021-08-13Raport półroczny
2021-10-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2021-06-19 02-06-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor