Raport.

INTERFERIE SA (42/2018) Powołanie przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 01.08. 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrany został Pan Zbigniew Hajłasz.
Informacje dotyczące p. Zbigniewa Hajłasza zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 38/2018.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Kalendarium raportów
2021-10-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2021-09-23 23-09-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor