Raport.

INTERFERIE SA (17/2018) Powołanie w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 28.02.2018 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano do składu Komitet Audytu Pana Krystiana Mieszkałę.
Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, iż Komitet Audytu w aktualnym składzie spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089). Szczegółowe informacje na temat nowo powołanego członka Komitetu Audytu zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 15/2018.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2019-06-26 01-06-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649