Raport.

INTERFERIE SA (11/2018) Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2017 rok

Szacunkowy wynik finansowy netto INTERFERIE S.A. za 2017 rok wyniósł około 7 970 tys. zł, co stanowi wzrost o około 3 330 tys. zł w stosunku do zysku netto wypracowanego w 2016 roku. Wzrost o około 5 000 tys. złotych w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w pozycji "pozostałe przychody i zyski operacyjne".
Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 9/2018 Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe do czasu zaudytowania mają charakter wstępny. Ukształtowanie wyniku netto związane jest głównie ze zbyciem ośrodka w Świnoujściu.
Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
gpwlink:interferie.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
2019-08-13Raport półroczny
2019-10-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2019-04-20 14-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649