Raport.

INTERFERIE SA (5/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.01.2018 roku tj. w dniu, w którym nastąpiło wznowienie obrad NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się w dniu 26.01.2018 roku (tj. w dniu, w którym nastąpiło wznowienie obrad NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r., oraz przerwie, o której Emitent informował Raportem bieżącym Nr 4/2018), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu: Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 98,20% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikając z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 15 września 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interferie SA
ISIN:PLINTFR00023
NIP:692-000-08-69
EKD: 63.30 działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji
Adres: ul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
Telefon:+48 76 7495400
www:www.interferie.pl
Kalendarium raportów
2020-03-11Raport roczny
2020-04-17Raport za I kwartał
2020-08-14Raport półroczny
2020-10-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERFERIE
2020-02-25 21-02-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649