Raport.

INTERBUD-LUBLIN SA (6/2018) Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,6 ha zlokalizowanej w Lublinie w okolicy zbiegu ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Józefa Franczaka (Nieruchomość) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 roku zawarł aneks do ww. umowy na mocy, którego uzgodniono pomiędzy stronami nabycie przez Emitenta dodatkowej działki o powierzchni ok. 0,17 ha sąsiadującej ze wskazaną powyżej nieruchomością z a cenę 0,34 mln zł, jak również ustalono, iż umowy przyrzeczone dla ww. nieruchomości zostaną zawarte najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interbud-Lublin SA
ISIN:PLINTBD00014
NIP:712‐015
EKD: 41.2 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Turystyczna 36 20-207 Lublin
Telefon:+48 81 7463407
www:www.interbud.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTERBUD-LUBLIN W ...
2018-01-04 11:48:38
Benek
Jeśli prezes i inni z zarządu nabywają spułkę po 0.10 zł. przy kursie powyżej 0.50 zł. (i to kursie z olbrzymimi stratami dla akcjonariuszy), to oni sami zarzxądzajacy mówią o niej jaka jest jej wartość. Ale, czy oni są prawdomówni???. Może w ten sposób chcą jeszcze niżej zbić cenę i wykupić z rynku jeszcze więcej akcji od wystraszonych-naiwnych inwestorów po cenie max najniższej? A fe zódzieje, oszuści i pasożyty.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649