Raport.

INTERBUD-LUBLIN SA (45/2017) Uzupełnienie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 45/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka) informuje, iż w rezultacie pomyłki technicznej, raport bieżący nr 45/2017 opublikowany w dniu 27 grudnia 2017 r. w sprawie informacji nt. nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające nie zawierał załącznika, przy czym zgodnie z treścią opublikowanego raportu Spółka przypomina, że załącznik do ww. raportu bieżącego stanowił sprostowanie informacji w zakresie jednostkowej ceny nabycia akcji Spółki, o czym Spółka infrmowała w raporcie bieżącym nr 43/2017. Wobec powyższego w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje załącznik do raportu bieżącego nr 45/2017.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiadomienie o transakcjach , o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa /Nazwisko Sylwester Bogacki
  2 Powód powiadomienia
  b) Stanowisko / Status Członek Zarządu Interbud -Lublin S .A.
  c) Pierwotne
  zawiadomienie /
  zmiana
  Zmiana w zakresie wskazania ceny pojedynczej transakcji
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje
  lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Interbud Lublin S .A.
  b) LEI 259400RLBWAKJKOMC404
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu ; (ii) każdego rodzaju transakcji ; (iii) każdej daty ; oraz (iv) każdego miejsca, w którym
  przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu, kod
  identyfikacyjny
  Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu Interbud -Lublin S .A.
  Kod ISIN dla akcji zwykłych: PLINTBD00014
  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,10 PLN 287 683
  d) Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - Cena
  287 683
  0,10 PLN
  e) Data transakcji 2017 -12 -21
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Powiadomienie o transakcjach , o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa /Nazwisko Tomasz Grodzki
  2 Powód powiadomienia
  b) Stanowisko / Status Prezes Zarządu Interbud -Lublin S.A.
  c) Pierwotne
  zawiadomienie /
  zmiana
  Zmiana w zakresie wskazania ceny pojedynczej transakcji
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje
  lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Interbud Lublin S .A.
  b) LEI 259400RLBWAKJKOMC404
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu ; (ii) każdego rodzaju transakcji ; (iii) każdej daty ; oraz (iv) każdego miejsca, w którym
  przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu, kod
  identyfikacyjny
  Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu Interbud -Lublin S .A.
  Kod ISIN dla akcji zwykłych: PLINTBD00014
  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,10 PLN 287 683
  d) Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - Cena
  287 68 3
  0,10 PLN
  e) Data transakcji 2017 -12 -21
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interbud-Lublin SA
ISIN:PLINTBD00014
NIP:712‐015
EKD: 41.2 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Turystyczna 36 20-207 Lublin
Telefon:+48 81 7463407
www:www.interbud.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce INTERBUD-LUBLIN W ...
2018-01-04 11:48:38
Benek
Jeśli prezes i inni z zarządu nabywają spułkę po 0.10 zł. przy kursie powyżej 0.50 zł. (i to kursie z olbrzymimi stratami dla akcjonariuszy), to oni sami zarzxądzajacy mówią o niej jaka jest jej wartość. Ale, czy oni są prawdomówni???. Może w ten sposób chcą jeszcze niżej zbić cenę i wykupić z rynku jeszcze więcej akcji od wystraszonych-naiwnych inwestorów po cenie max najniższej? A fe zódzieje, oszuści i pasożyty.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649