Raport.

INTELIWISE SA (5/2018) Umowa z biegłym rewidentem

Zarząd Inteliwise S.A. informuje, iż otrzymał podpisaną umowę na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
Umowa została zawarta z Gdańską Grupę Audytorów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 137 D / 5, 80-034 Gdańsk, wpisaną do KRS pod numerem 0000305711, posiadającą nr NIP: 583-305-46-37, REGON 220604549, posiadająca numer ewidencyjny 3385. Biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie jest biegły rewident Tomasz Szanel (nr ewidencyjny 10931).
Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej spółki Inteliwise S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InteliWise SA
ISIN:PLITLWS00012
NIP:525-23-23-343
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Ursynowska 72 02-605 Warszawa
Telefon:+48 22 3797442
www:www.inteliwise.pl
Komentarze o spółce INTELIWISE
2018-02-06 15:04:34
darex
Sądze ,że najwyższy czas na kupno.
To co miało miejsce w ubiegłym tygodniu,ktoś
skwapliwie wykorzystał.
Powodzenia
2018-02-15 16:23:23
AI
Wszyscy wiedzą, że AI to przyszłość.
Boty zastąpią ludzi w internecie.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649