Raport.

INTELIWISE SA (6/2018) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Inteliwise S.A. ("Emitent") informuje, że Emitent zawarł umowę z Comarch Polska S.A. na dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie rozwiązania Chatbot - Wirtualny Doradca oraz Live Chat w administracji publicznej.
Przedmiotem kontraktu jest dostarczenie, wdrożenie oraz utrzymanie rozwiązania Chatbot - Wirtualny Doradca oraz Live Chat w ramach projektu realizowanego przez Comarch Polska S.A. na rzecz Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.
System pozwoli obsłużyć dziesiątki tysięcy zapytań od obywateli, osiągnąć znane dotąd z sektora komercyjnego wyśrubowane parametry jakości oraz wyzwań związanych z dostarczaniem profesjonalnego kontaktu i wsparcia dla obywateli poprzez infolinię i elektroniczne środki komunikacji.
Jest to kolejne wdrożenie Emitenta w ramach projektów IT dla administracji publicznej w Polsce i jest to kontynuacja umowy z 2015 roku. Umowa została zawarta do końca 2018 roku. Wartość umowy przekracza 15 % kapitału zakładowego Emitenta.
W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu kontraktów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InteliWise SA
ISIN:PLITLWS00012
NIP:525-23-23-343
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Ursynowska 72 02-605 Warszawa
Telefon:+48 22 3797442
www:www.inteliwise.pl
Komentarze o spółce INTELIWISE
2018-02-06 15:04:34
darex
Sądze ,że najwyższy czas na kupno.
To co miało miejsce w ubiegłym tygodniu,ktoś
skwapliwie wykorzystał.
Powodzenia
2018-02-15 16:23:23
AI
Wszyscy wiedzą, że AI to przyszłość.
Boty zastąpią ludzi w internecie.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649