Raport.

INNO-GENE SA (40/2020) Złożenie zgłoszenia patentowego spółki zależnej Centrum Badań DNA dotyczącego kilkuminutowego testu genetycznego do diagnostyki SARS-COV-2

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INNO-GENE S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej tj. Centrum Badań DNA sp. z o.o. o złożeniu w dniu 16 września 2020 roku wniosku patentowego w trybie międzynarodowym poprzez Urząd Patentowy RP. Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do szybkiej diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o technikę RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) jest wynalazek biotechnologiczny- test genetyczny oparty o technologię LAMP umożliwiający identyfikacje wirusa w ciągu kilku minut. Test przeznaczony jest do użytku zarówno w laboratoriach medycznych jak i w warunkach terenowych (np. na lotniskach), a identyfikacja wirusa następuje poprzez zmianę barwy roztworu reakcyjnego.
Jednym z zastrzeżeń patentowych jest metoda do identyfikacji koronawirusa bez etapu izolacji RNA. W tym przypadku materiałem badanym jest wymazówka pacjenta co stanowi nowość w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Wynalazek spółki zależnej pozwala skrócić czas identyfikacji koronawirusa do 10 minut w porównaniu do tradycyjnych metod diagnostycznych RT-PCR (6-7 godzin bez uwzględnienia czasu dostarczenia materiału do laboratorium medycznego).
Przedmiotowy wniosek złożony do Urzędu Patentowego umożliwia spółce czerpanie korzyści z komercjalizacji np. licencjonowania oraz gwarantuje ochronę prawną na całym świecie. Spółka poinformowała iż prowadzi rozmowy z producentami urządzeń mobilnych w celu opracowania prototypu umożliwiającego przeprowadzenie reakcji w warunkach terenowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inno-Gene SA
ISIN:PLINNGN00015
NIP:972-12-15-439
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Rubież 46 61-612 Poznań
Telefon:+48 61 6232525
www:www.inno-gene.eu
Komentarze o spółce INNO-GENE
2020-10-31 01-10-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649