Raport.

ELEKTROBUDOWA SA (30/2018) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku został podpisany z ING Bankiem Śląskim S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 687/2011/00004937/00 z dnia 25 marca 2011 r.
Na mocy zawartego aneksu przedłużony został termin udostępnienia odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 50 mln zł do dnia 30 maja 2020 r., a termin jego spłaty do dnia 31 maja 2020 r. (dotychczas odpowiednio 30 i 31 stycznia 2019 r.).
Odnawialny limit kredytowy może być wykorzystany w formie kredytu obrotowego w rachunku bankowym w wysokości 10 mln zł lub gwarancji bankowych, promes gwarancji bankowych i akredytyw w wysokości 40 mln zł.
Pozostałe istotne warunki Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ING Bank Śląski SA
ISIN:PLBSK0000017
NIP:634-013-54-75
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Sokolska 34 40-086 Katowice
Telefon:+48 32 3577000
www:www.ing.pl
Kalendarium raportów
2021-08-06Raport półroczny
2021-11-04Raport za III kwartał
2021-08-06Raport półroczny
2021-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ING BANK ŚLĄSKI
2021-08-04 21-08-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor