Raport.

KORPORACJA KGL SA (35/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej pomiędzy Spółką zależną od Emitenta - Marcato Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Emitent" ) informuje iż w dniu 19.12.2017 roku Spółka zależna od Emitenta - Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie ( dalej "Marcato") podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ( dalej "Bank") aneks do umowy o kredyt z dnia 17 listopada 2014r., o której Emitent informował w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 22.10.2015r.
W wyniku zawarcia obecnego aneksu uległ zmianie termin zapadalności kredytu, który ustalono na 15.03.2019 r.
Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ING Bank Śląski SA
ISIN:PLBSK0000017
NIP:634-013-54-75
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Sokolska 34 40-086 Katowice
Telefon:+48 32 3577000
www:www.ing.pl
Kalendarium raportów
2019-08-01Raport półroczny
2019-10-31Raport za III kwartał
2019-08-01Raport półroczny
Komentarze o spółce ING BANK ŚLĄSKI
2019-05-24 16-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649