Raport.

INFRA SA (1/2018) wybór projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INFRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu informuje, iż w dniu 11 stycznia 2018 roku pozyskał informację o uzyskaniu przez Emitenta, po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej, dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 dla projektu pod nazwą "Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personeu medycznego niższego rzędu w szpitalach." (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0640/17)
Koszt całkowity/ kwalifikowalny projektu wynosi 334 152,00 zł.
Refundowana kwota dofinansowania wynosi 200 491,20 złotych i jest równa wnioskowanej przez Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Infra SA
ISIN:PLINFRA00015
NIP:7542698383
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Głogowska 35 45-315 Opole
Telefon:+48 77 4542465
www:www.infra.pl
Komentarze o spółce INFRA
2019-03-24 04-03-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649