Raport.

INFOSCAN SA (38/2018) Podpisanie listu intencyjnego z ResMed Polska

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 8 sierpnia 2018 r. listu intencyjnego z ResMed Polska Sp. z o.o. ("ResMed"), podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej ResMed Inc. - światowego producenta wyrobów medycznych do terapii zaburzeń oddychania podczas snu. Celem zawartego listu jest wyrażenie woli podjęcia współpracy w zakresie zaoferowania pacjentom możliwości skorzystania z pełnej ścieżki diagnostycznej (dostarcza Spółka) i terapeutycznej (dostarcza ResMed) związanej z zaburzeniami oddychania podczas snu. Szczegółowe zasady współpracy i przedsięwzięć podejmowanych przez strony listu będą ustalane w trybie roboczym i regulowane w odrębnych umowach zawieranych przez strony listu. Zawarcie listu intencyjnego nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla komercjalizacji urządzenia MED Recorder na terenie Polski i potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InfoScan SA
ISIN:PLINFSC00019
NIP:9512209251
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 1881863
www:www.infoscan.pl
Komentarze o spółce INFOSCAN
2018-05-08 22:11:50
Infoś
no to jutro na zielono
2018-08-08 21:58:37
konduktor
zapinać pasy pociąg rusza
2018-08-18 21:16:53
MM
Bardzo dobre info! Spółka prężnie się rozwija !!!
2018-09-25 23:01:30
Greg
Najlepsze przed spółką
2018-12-30 00:30:04
Ted
super. Termin decyzji lada chwila
2019-02-18 13:56:23
Spred
super dla wytrwałych, gorzej dla panikarzy co sprzedali
2019-03-04 20:41:24
Speed
super info
2019-03-04 23:40:57
Huk
mega news!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor