Raport.

INFOSCAN SA (37/2018) Zawarcie umowy z Clayton Sleep Institute w zakresie realizacji drugiego etapu pilotażu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 7 sierpnia 2018 r. umowy z Clayton Sleep Institute, sieci amerykańskiej kliniki snu dotyczącej realizacji badań porównujących działanie MED Recorder do innych dostępnych metod diagnozujących bezdech senny. Badania przeprowadzane jest w ramach współpracy z Clayton Sleep Institute dotyczącej pilotażu urządzenia, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 60/2017 opublikowanym 2017-12-06. W ramach umowy Clayton Sleep Instiute przeprowadzi badania na 30 pacjentach, których wyniki posłużą w działaniach marketingowo - sprzedażowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Clayton Sleep Institute 26 lipca złożył wniosek do IRB (amerykański odpowiednik Komisji Bioetycznej), którego akceptacja pozwoli na rozpoczęcie badania.
Na potrzeby prowadzonego badania zostaną użyte urządzenia dedykowane na rynek amerykański, których produkcje Spółka zleciła w marcu 2018, a odbiór zrealizowała w lipcu 2018.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla komercjalizacji urządzenia MED Recorder na ternie USA i potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:InfoScan SA
ISIN:PLINFSC00019
NIP:9512209251
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 1881863
www:www.infoscan.pl
Komentarze o spółce INFOSCAN
2018-05-08 22:11:50
Infoś
no to jutro na zielono
2018-08-08 21:58:37
konduktor
zapinać pasy pociąg rusza
2018-08-18 21:16:53
MM
Bardzo dobre info! Spółka prężnie się rozwija !!!
2018-09-25 23:01:30
Greg
Najlepsze przed spółką
2018-12-30 00:30:04
Ted
super. Termin decyzji lada chwila
2019-02-18 13:56:23
Spred
super dla wytrwałych, gorzej dla panikarzy co sprzedali
2019-03-04 20:41:24
Speed
super info
2019-03-04 23:40:57
Huk
mega news!!!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor