Raport.

INDOS SA (23/2018) Wyrok w sprawie z powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Indos SA ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów EBI 14/2015, ESPI 7/2017, ESPI 13/2017 oraz ESPI 39/2017 informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Spółka otrzymała od swego pełnomocnika informację o zapadłym w dniu 3 sierpnia 2018 r. wyroku sądu II instancji w sprawie z powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów przeciwko Indos SA o zapłatę 3.110.984,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami sądowymi. Sąd Apelacyjny uwzględnił powództwo co do kwoty 417 288,52 zł, a w pozostałej części oddalił ze względu na wcześniejszą spłatę zobowiązań przez Emitenta w sposób opisany w raporcie bieżącym ESPI 39/2017. Sąd zasądził też odsetki od całej dochodzonej kwoty od dnia 2 grudnia 2014 r. do dni poszczególnych spłat oraz koszty sądowe w wysokości 7 436,39 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indos SA
ISIN:PLINDOS00035
NIP:6272351283
EKD: 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kościuszki 63 41-503 Chorzów
Telefon:+48 32 7718888
www:www.indos.pl
Komentarze o spółce INDOS
2021-09-25 00-09-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor