Raport.

INDATA SA (20/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NUMER 19/2018 - WEZWANIE DO ZAPŁATY WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY WIELOCELOWEJ ZAWARTEJ Z BGŻ BNP PARIBAS S.A. - SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Zarząd INDATA S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym numer 19/2018, opublikowanym w dniu 06 marca 2018 roku.
W raporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim omyłkowo wskazano, iż Zarząd powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 5 stycznia 2018 roku Emitentowi oraz podmiotowi zależnemu należącemu do Grupy Kapitałowej Emitenta tj.: Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach, wezwania od BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zarząd informuje, iż powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 5 marca 2018 roku Emitentowi oraz podmiotowi zależnemu należącemu do Grupy Kapitałowej Emitenta tj.: Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach, wezwania od BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Poniżej Emient przedstawia pełną treść raportu po korekcie:
Zarząd INDATA S.A.(dalej: Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 5 marca 2018 roku Emitentowi oraz podmiotowi zależnemu należącemu do Grupy Kapitałowej Emitenta tj.: Indata Cities S.A. z siedzibą w Katowicach, wezwania od BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) do zapłaty wierzytelności w kwocie zadłużenia wynoszącego na dzień 01 marca 2018 roku łącznie 4.750.747,59 zł, na które składa się kwota niespłaconego kredytu 4.439.432,78 zł. oraz kwota niespłaconych odsetek, opłat i prowizji: 311.314,81 zł.
Zadłużenie Emitenta i ww. podmiotu zależnego wynika z zawartej w dniu 11 grudnia 2015 roku Umowy Wielocelowej linii kredytowej (z późniejszymi zmianami).
Jednocześnie Bank poinformował, że w przypadku braku spłaty należności wraz z dalszymi odsetkami w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania wezwania, podejmie działania windykacyjne zmierzające do odzyskania długu.
W związku z otrzymanym wezwaniem Zarząd Spółki informuje, że prowadzi prace, które mają doprowadzić do zawarcia porozumienia z instytucjami finansowymi, umożliwiającego finansowanie działalności firmy na optymalnym poziomie.
Jednocześnie obecny Zarząd INDATA SA oświadcza, że w Spółce trwa audyt, który ma na celu weryfikację strategii realizowanej przez poprzedni zarząd jak również kondycji finansowej spółki. Audyt powinien zakończyć się w pierwszym półroczu 2018 roku.

Obecny Zarząd rozważa różne scenariusze działania w tym prawne, które mają zapewnić stabilizację Spółki w okresie długoterminowym, dalsze możliwości rozwoju Spółki, a także ochronę jej najważniejszych aktywów.
Zarząd podkreśla także, że w tym kontekście prowadzonych obecnie intensywnych prac reorganizacyjnych przez obecny Zarząd Spółki, wczorajsza decyzja członków Rady Nadzorczej o rezygnacji jest dla Zarządu zaskoczeniem. Spółka oświadcza, że dochowa należytej staranności, by zostali powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej i niezwłocznie zwoła NWZA.

Spółka będzie systematycznie informować o podjętych dalszych działaniach, oraz o wnioskach płynących z prowadzonego audytu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indata SA
ISIN:PLTROMD00010
NIP:8971755969
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262304
www:www.in-data.pl
Komentarze o spółce INDATA
2018-01-04 20:05:16
aaa
całą emisję powinien objąć Pan Czapla - to priorytet aby spółka wyszła na prostą!
2018-08-28 10:54:54
Oszukany
Pan Czapla zmył się z kasą, a spółka upadła. Ciekawe czy jakoś za to odpowie ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649