Raport.

INDATA SA (17/2018) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 05 marca 2018 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Piotra Smagałę - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Pawła Moskałę - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Kamila Gemrę - Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Adamczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Pawła Millera - Członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 05 marca 2018 roku.
W rezygnacjach Pana Piotra Smagały, Pana Kamila Gemry oraz Pana Piotra Adamczyka nie zostały podane przyczyny ich złożenia. Pan Paweł Moskała oraz Pan Paweł Miller swoje rezygnacje umowtywowali przyczynami osobistymi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Indata SA
ISIN:PLTROMD00010
NIP:8971755969
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262304
www:www.in-data.pl
Komentarze o spółce INDATA
2018-01-04 20:05:16
aaa
całą emisję powinien objąć Pan Czapla - to priorytet aby spółka wyszła na prostą!
2018-08-28 10:54:54
Oszukany
Pan Czapla zmył się z kasą, a spółka upadła. Ciekawe czy jakoś za to odpowie ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649