Raport.

INCANA SA (4/2018) Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd INCANA S.A. informuje, iż w dniu 21.03.2018 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A., z siedzibą w Warszawie.
Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz na spłatę kredytu obrotowego z którego Spółka korzystała dotychczas w banku BZ WBK S.A.
Umowa została zawarta na okres od dnia 21.03.2018 r. do dnia 20.03.2019 r. z możliwością jej przedłużenia.
Warunki ww. umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jednocześnie Zarząd INCANA S.A. informuje że Spółka złoży dyspozycję zamknięcia kredytu obrotowego w banku BZ WBK S.A. Zgodnie z dyspozycją spłata całości zadłużenia z tytułu dotychczasowego kredytu obrotowego w wysokości 4.000.000 zł ma nastąpić po wpłacie środków uzyskanych z nowego kredytu obrotowego.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art.7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Incana SA
ISIN:PLINCNA00011
NIP:547-200-74-43
EKD: 23.69 produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Adres: ul. Witosa 10 59-330 Ścinawa
Telefon:+48 76 8437080
www:www.incana.pl
Komentarze o spółce INCANA
2019-05-22 19-05-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649