które na Zw..." />

Raport.

VENTURE INC SA (8/2018) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 8 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Venture Inc SA("Emitent") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób,
które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 czerwca 2018 roku
("Zgromadzenie") posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:
1. Jakub Sitarz - 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33%
głosów ogółem w Spółce.
2. Maciej Jarzębowski - 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i
28,33% głosów ogółem w Spółce.
3. Mariusz Ciepły - 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33%
głosów ogółem w Spółce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:INC SA
ISIN:PLINCLT00015
NIP:778-10-24-498
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Krasińskiego 16 60-830 Poznań
Telefon:+48 61 8518677
www:www.incsa.pl
Kalendarium raportów
2019-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INC
2019-10-14 03-10-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649