Raport.

IMS SA (9/2018) Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w okresie 26.02.2018 r. - 02.03.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 4.340 (cztery tysiące trzysta czterdzieści) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,77 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 16.415,55 zł.
Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:
• w dniu 26.02.2018 r. zrealizowano nabycie 960 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0029% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł;
• w dniu 27.02.2018 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
• w dniu 28.02.2018 r. zrealizowano nabycie 1.150 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
• w dniu 01.03.2018 r. zrealizowano nabycie 990 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0030% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,74 zł;
• w dniu 02.03.2018 r. zrealizowano nabycie 840 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,71 zł.
Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 86,80 zł. Nabyty pakiet 4.340 akcji stanowi 0,0130% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.340 głosów stanowiących 0,0130 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Spółka posiada łącznie 547.872 sztuki akcji własnych, stanowiące 1,64% kapitału zakładowego i dające 547.872 głosy stanowiące 1,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  DATA GODZINA
  PAPIER
  WARTOŚCIOWYSTRONA ILOŚĆ CENA
  WARTOŚĆ
  BRUTTO
  WARTOŚĆ
  NETTOWaluta
  2018 0226 09:56 IMS Kupno 500 3,86 1 930,00 1 934,83 PLN
  2018 0226 14:02 IMS Kupno 460 3,82 1 757,20 1 761,59 PLN
  2018 0227 09:12 IMS Kupno 400 3,78 1 512,00 1 515,78 PLN
  2018 0228 09:59 IMS Kupno 550 3,80 2 090,00 2 095,23 PLN
  2018 0228 15:15 IMS Kupno 600 3,78 2 268,00 2 273,67 PLN
  2018 0301 09:05 IMS Kupno 500 3,78 1 890,00 1 894,73 PLN
  2018 0301 15:27 IMS Kupno 490 3,70 1 813,00 1 817,53 PLN
  2018 0302 10:46 IMS Kupno 440 3,66 1 610,40 1 614,43 PLN
  2018 0302 14:59 IMS Kupno 400 3,76 1 504,00 1 507,76 PLN


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IMS SA
ISIN:PLINTMS00019
NIP:525-22-01-663
EKD: 73.12 pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Adres: ul. Puławska 366 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 8706776
www:www.ims.fm
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMS
2020-02-28 18-02-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649