Raport.

IMPERA CAPITAL SA (3/2018) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Impera), działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku ("Rozporządzenie") informuje o zmianie terminu przekazania Raportu Rocznego za 2017 rok i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2017 rok.
Raport Roczny za 2017 rok i Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok zostaną opublikowane w dniu 12 kwietnia 2018 roku, zamiast, jak podano do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 1/2018, w dniu 22 marca 2018 rok.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2018 w dniu 22.01.2018 roku pozostają bez zmian.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-09-17 16-09-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649