Raport.

IMPERA CAPITAL SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka, Impera), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018:
1.Raport roczny za 2017 rok - 22 marca 2018 r.
2.Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 22 marca 2018 r.
3.Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 17 maja 2018 r.
4.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 27 września 2018 r.
5.Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 15 listopada 2018 r.
Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2018 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.
Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-12-12 08-12-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649