Raport.

IMPERA CAPITAL SA (30/2017) wystawienie na rzecz Emitenta weksli in blanco zabezpieczających zwrot pożyczki udzielonej Invento Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", lub "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2017 z dnia 27 września 2017 r. oraz nr 23/2017 z dnia 4 października 2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 listopada 2017 roku pełnomocnik działający w imieniu FX Cube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze oraz Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze tj. poręczycieli zobowiązania spółki Invento Sp. z o.o. do zwrotu pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 27 września 2017 r., wystawił i złożył do dyspozycji Emitenta dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi do kwoty 6.500.000 zł każdy.
Podstawa prawna: Art.17 ust.1. MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-09-17 16-09-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649