Raport.

IMPERA CAPITAL SA (29/2017) odmowa przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej pozwanego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., nr 35/2016 z dnia 24 października 2016 r., oraz raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Zarząd Impera Capital S.A. (Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2017 r. powziął wiadomość, iż w dniu 7 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy postanowił o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej pozwanego G. Kopaczewskiego od korzystnego dla Emitenta wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Na wydane przez Sąd Najwyższy postanowienie w tym przedmiocie, zażalenie nie przysługuje. Tym samym, postępowanie sądowe o zapłatę:
1)kwoty 266.696 zł wraz z kosztami postępowania,
2kwoty 4.334.442,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,
3)dsetek ustawowych od kwoty 8.734.442,28 zł za okres od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. w kwocie 65.328,84 zł, oraz zasądzonych kosztów postępowania
zainicjowane przez Emitenta zostało ostatecznie zakończone korzystnym dla niego rozstrzygnięciem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-02Raport roczny
2020-05-12Raport za I kwartał
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2020-02-25 22-02-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649