Raport.

IMPERA CAPITAL SA (27/2017) Zamiar objęcia przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Invento Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Invento Sp. z o.o. na którym podjęto m.in. uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.290.000 zł poprzez utworzenie nowych 10.580 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, z czego 1048 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 524.000 zł zostało przeznaczonych do objęcia przez Impera Capital S.A. Zamiarem Emitenta jest objęcie wskazanych udziałów w kapitale zakładowym spółki Invento Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 524.000 zł. W 2017 r. Impera Capital S.A. objęła łącznie 5.408 udziałów spółki Invento Sp. z o.o. za łączną kwotę 2.704.000 zł, w tym 2.750 udziałów o wartości nominalnej 1.375.000 zł na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 stycznia 2017 r. oraz 2.658 udziałów o wartości nominalnej 1.329.000 zł na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2019-06-25 07-06-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649