Raport.

IMPERA CAPITAL SA (24/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2017 r. Rada Nadzorcza Impera Capital S.A. ustaliła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2017 rok.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w związku z §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 33 z dnia 28.02.2009 r. , poz. 259).

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impera Capital SA
ISIN:PLNFI0700018
NIP:526-10-29-979
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa
Telefon:+48 22 3785550
www:www.imperasa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-02Raport roczny
2020-05-12Raport za I kwartał
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPERA CAPITAL
2020-02-25 21-02-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649