Raport.

IMPEL SA (22/2018) Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze zastawu rejestrowego na akcjach Impel S.A.
W załączeniu pełna treść powiadomień.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Do: IMPEL S.A.
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Data: 2018 -08-06
  POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19 UST 1 W
  ZWIĄZKU Z ART. 19 UST. 7 a) ROZPORZĄDZENIA MAR
  1. Dane o soby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Józef Biegaj
  2. Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Józef Biegaj, Członek Rady Nadzorczej
  b) Pierwotne
  powiadomienie /zmiana
  Pierwotne powiadomienie
  3. Dane emitenta , uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
  prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa: IMPEL S.A.
  b) LEI: 259400R78FO13OPPAT26
  4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
  4.N
  a)
  Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu, kod
  identyfikacyjny
  Akcje na okaziciela
  ISIN PLIMPEL00011
  b) Rodzaj transakcji Ustanowienie zastawu rejestrowego przez
  powiadamiającego jako zastaw cę
  c) Cena i wolumen Cena:
  nie dotyczy
  Wolumen:
  90 563
  d) Informacje zbiorcze Łączna cena
  nie dotyczy
  Łączny wolumen
  90 563
  e) Data transakcji 201 8-08-03


  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  4.2
  a)
  Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu, kod
  identyfikacyjny
  Akcje na okaziciela
  ISIN PLIMPEL00011
  b) Rodzaj transakcji Ustanowienie zastawu zwykłego przez
  powiadamiającego jako zastawcę
  c) Cena i wolumen Cena:
  nie dotyczy
  Wolumen:
  90 563
  d) Informacje zbiorcze Łączna cena
  nie dotyczy
  Łączny wolumen
  90 563
  e) Data transakcji 201 8-08-03
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impel SA
ISIN:PLIMPEL00011
NIP:899-01-06-769
EKD: 81.21 niespcjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław
Telefon:+48 71 7110000
www:www.impel.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPEL
2021-09-24 22-09-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor