Raport.

IMPEL SA (6/2018) Informacja o zmianach w umowie znaczącej w Grupie Impel

Zarząd Impel S.A. (Emitent) informuje, o zmianach w umowach zawartych pomiędzy spółkami Grupy Klienta Tauron a spółkami zależnymi od Emitenta uznanymi przez Emitenta za znaczące, o których Emitent informował raportem bieżącym numer 34/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku. Emitent informuje, że w związku z prowadzonymi negocjacjami, o których Zarząd Impel S.A. informował we wspomnianym wyżej raporcie oraz wypowiedzeniami części umów w zakresie realizacji usług fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu wartość umów zaczęła spadać ze średniomiesięcznej wartości umów w roku 2017 która wynosiła: 5,5 mln. zł na 1,4 mln. zł w styczniu 2018 roku. Emitent przewiduje, że w okresie kolejnych miesięcy łączna wartość umów, liczona w okresie ostatnich 12 miesięcy przestanie spełniać kryterium umowy znaczącej dla Grupy Impel.
Wypowiedzenie umów wynika z przejęcia usługi ochrony fizycznej i monitorowania przez Spółkę utworzoną w ramach Grupy Tauron, tj. Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacja poufna

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Impel SA
ISIN:PLIMPEL00011
NIP:899-01-06-769
EKD: 81.21 niespcjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław
Telefon:+48 71 7110000
www:www.impel.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-12Raport za I kwartał
2020-09-04Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IMPEL
2020-02-28 05-02-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649