Raport.

IMAGIS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2018) Wniesienie pozwu w związku z odmową wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz Polska S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 06.03.2018 r., Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o zapłatę na rzecz Spółki odszkodowania w kwocie 31.111.917,34 zł, w związku z wystąpieniem szkód majątkowych mających źródło w Nieprawidłowych Zachowaniach Osoby Ubezpieczonej (byłego Prezesa Zarządu Emitenta Marcina Niewęgłowskiego), dotyczących:
1. Inwestycji w przedsiębiorstwo GPS Konsorcjum sp. z o.o.,
2. Udzielenia finansowania na rzecz grupy kapitałowej PC Guard,
wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej do dnia zapłaty.
Powództwo jest konsekwencją decyzji TUiR Allianz Polska S.A. o odmowie wypłaty Spółce odszkodowania z powyżej wskazanych tytułów (o doręczeniu decyzji Spółka poinformowała w raportach 12/2017 z dnia 14.09.2017 r. oraz 13/2017 z dnia 19.09.2017 r.).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż po przeprowadzeniu analizy prawnej oraz po analizie potencjalnych szans na zmianę decyzji w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania, zdecydował się nie składać zapowiadanego odwołania od decyzji do TUiR Allianz Polska S.A., a skierować sprawę zapłaty odszkodowania bezpośrednio na drogę sądową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Imagis SA w restrukturyzacji
ISIN:PLIMAGS00013
NIP:522-24-67-014
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Fort Wola 22, (Budynek 15) 01-258 Warszawa
Telefon:+48 22 6384697
www:www.imagis.pl
Komentarze o spółce IMAGIS
2020-02-25 01-02-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649