Raport.

IGORIA TRADE SA (12/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez NVM Trading sp. z o.o., tj. podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, który pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o objęciu przez NVM Trading sp. z o.o. 3.000.000 akcji serii G oraz 3.000.000 akcji serii H Emitenta. Akcje serii G oraz akcje serii H zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 sierpnia 2018 roku.
NVM Trading sp. z o.o. to podmiot blisko związany z Panem Nicolay Mayster, w którym Pan Nicolay Mayster pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Nicolay Mayster z uwagi na pełnioną funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada dostęp do informacji poufnych Emitenta.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Igoria Trade SA
ISIN:PLIGRTR00014
NIP:525 25 07 681
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Puławska 111A/109 02-707 Warszawa
Telefon:+48 22 1015880
www:www.igoriatrade.com
Komentarze o spółce IGORIA TRADE
2021-09-24 23-09-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor