Raport.

IFIRMA SA (7/2018) Dokonanie odpisu aktualizującego

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka") informuje, że w związku z przygotowywaniem raportu rocznego za 2017 rok w dniu 6 marca 2018 roku podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne w wysokości 158 tys. zł.
Zgodnie z MSR 36 odpis został dokonany w oparciu o przeprowadzony test na utratę wartości, z którego wynika, że usługi hostingowe realizowane w ramach serwisu ipakiet nie przynoszą oczekiwanych korzyści ekonomicznych.
Odpis ma charakter niepieniężny i nie ma wpływu na płynność finansową Spółki. Zostanie on ujawniony w pozostałych kosztach operacyjnych. Szczegóły związane z ostateczną jego wielkością i prezentacją odpisu w księgach Spółki zostaną opisane w notach objaśniających do sprawozdania finansowego za rok 2017, którego publikacja jest zaplanowana na 23 marca 2018 roku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IFIRMA SA
ISIN:PLPWRMD00011
NIP:898-16-47-572
EKD: 62.01 działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Adres: ul. Grabiszyńska 241B 53-234 Wrocław
Telefon:+48 71 7694300
www:www.power.com.pl
Kalendarium raportów
2020-03-20Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-09-11Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IFIRMA
2018-06-15 16:23:08
jak widac
prezes i zarzad kupuje akcje po 3.28 to wiadomo ze bedzie grubo czyli tak jak kledzy pisali do konca grudnia dwu cyfrowka koło 13 zł
2018-06-15 16:24:01
jak widac
tez do 6 złoty kupuje ile idzie
2018-06-16 15:25:18
waldi
tez od poniedziałku zaczynam kupowac z rosadkiem do 5.50 i licze tak jak pisza kolezanki i koledzy ze do konca grudnia bedzie grubo 12.50
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649