Raport.

GETIN NOBLE BANK SA (74/2018) ZAWARCIE Z IDEA BANK S.A. UMOWY O WSPÓŁPRACY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: "Bank", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Idea Bank S.A. Umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu połączenia banków ("Umowa"), będącą wyrazem wspólnej woli pracy banków nad analizą zasadności potencjalnego połączenia ("Połączenie"). Jeżeli wyniki analiz wykażą, że Połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki Połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji Połączenia. Na podstawie Umowy Banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów Połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności jak w szczególności uzgodnienie harmonogramu działań czy struktury potencjalnego Połączenia.
O kolejnych decyzjach związanych z rozważanym połączeniem banków Emitent będzie informował w oddzielnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Komentarze o spółce IDEA BANK
2021-09-23 23-09-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor