Raport.

IDEA BANK SA (89/2018) ZAWARCIE UMOWY WSPÓŁPRACY Z GETIN NOBLE BANK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2018 r. zawarł z Getin Noble Bank S.A. ("GNB") umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu połączenia banków ("Umowa").
Umowa jest wyrazem wspólnej woli pracy Emitenta i GNB nad analizą potencjalnego połączenia ("Połączenie"), a jeżeli wyniki analiz wykażą, że Połączenie jest zasadne, określenia wstępnych bazowych warunków Połączenia oraz zasad współpracy pomiędzy bankami przy przygotowywaniu i implementacji Połączenia.
Na podstawie Umowy banki zobowiązały się dokonać analiz korzyści i kosztów Połączenia, w tym synergii kosztowych i sprzedażowych oraz potencjału sprzedażowego połączonych instytucji oraz podjąć takie czynności techniczne jak w szczególności uzgodnienie harmonogramu działań, czy struktury potencjalnego Połączenia.
O kolejnych decyzjach związanych z potencjalnym Połączeniem Emitent będzie informował w oddzielnych raportach bieżących.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Komentarze o spółce IDEA BANK
2021-09-23 23-09-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor