Raport.

IDEA BANK SA (77/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 77/2018 Z DNIA 27 CZERWCA 2018 R.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent") przekazuję korektę raportu bieżącego nr 77/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Korekta raportu polega na sprostowaniu załącznika nr 1 do raportu bieżącego nr 77/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w punkcie 4d) w związku z zaistniałą omyłką pisarską. Cena za jedną akcję wynosi 6,48 PLN, a nie 6,38 PLN jak zostało wskazane w pierwotnej treści raportu. Oprócz sprostowania załącznika w punkcie 4d), pierwotna treść raportu nie uległa zmianie.
Emitent dla porządku podaje całą treść raportu bieżącego nr 77/2018 wraz z załącznikiem:
Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o otrzymaniu od LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach dokonanych na akcjach zwykłych na okaziciela Emitenta w dniu 25 czerwca 2018 r.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiad omienie o transakcj i, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie
  2 Powód powiadomienia
  a)
  Stanowisko/status
  Powiadomienie d otyczy osoby blisko związanej z Panem dr
  Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej
  Idea Bank S.A.; dr Leszek Czarnecki sprawuje kontrolę nad LC
  Corp BV
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Korekta zawiadomienia z dnia 27.06.2018
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje
  lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
  b) LEI 259400FV6IHFWI1YLY23
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w
  którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje zwykłe na okaziciela Idea Bank S.A. , notowane na rynku
  podstawowym GWP w Warszawie S.A.
  KOD ISIN PLIDEAB00013
  b) Rodzaj transakcji Kupno
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  6,48 PLN 101.200
  d)

  Informacje zbiorcze
  − Łączny wolumen
  − Cena

  101.200
  6,48 PLN za jedną akcję
  e) Data transakcji 25 czerwca 201 8 r.

  f) Miejsce transakcji Rynek regulowany GPW

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2019-05-31Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce IDEA BANK
2019-05-24 17-05-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649