Raport.

IDEA BANK SA (55/2018) ZMIANA PERSPEKTYWY RATINGU NADANEGO PRZEZ EURORATING SP. Z O.O.

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 119/2017 z dnia 5 października 2017 r. dotyczącego ratingu kredytowego nadanego Emitentowi przez agencję ratingową EuroRating sp. z o.o. ("Agencja"), informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Agencja zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego Emitentowi ze stabilnej na negatywną. Sam rating Emitenta został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.
Pełny komunikat ratingowy Agencji z uzasadnieniem negatywnej jego perspektywy dostępny jest na stronie internetowej www.eurorating.com
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce IDEA BANK
2019-06-25 07-06-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649