Raport.

IDEA BANK SA (28/2018) ZMIANA WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 31 marca 2017 r. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 8 marca 2018 r. Aneksu nr 1 ("Aneks") do Umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej ("Umowa") zawartej z Idea Money S.A. ("Kupujący") dnia 31 marca 2017 r.
Na podstawie Aneksu Strony zmieniły termin płatności określonej w Umowie Ceny na 31 grudnia 2018 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Idea Bank SA
ISIN:PLIDEAB00013
NIP:5260307560
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 2705868
www:www.ideabank.pl
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IDEA BANK
2020-04-01 12-04-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649