Raport.

IAI SA (16/2018) Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2018 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.
O 63,4% przychody w lipcu 2018 r. były wyższe niż te w lipcu 2017. Oznacza to, że według szacunków zarządu przekroczyły one 3,4 miliona złotych. Spółka utrzymuje wysokie tempo wzrostu przychodów przekraczające 60% rocznie.
Informacje dotyczące IdoSell Shop(wie?cej: https://www.idosell.com/pl/shop/):
Nowy moduł Rekomendacji towarów agreguje wszystkie opcje rekomendacji w jednym miejscu i daje dostęp do nowych, bezpłatnych inteligentnych rekomendacji. Teraz z poziomu jednego miejsca w panelu można zarządzać wszystkimi rekomendacjami w sklepie. IAI zebrało w nim rozproszone w innych miejscach opcje. Dodane zostały też dostępne od 1 sierpnia bez dodatkowych opłat, inteligentne rekomendacje i możliwość ich włączania samodzielnie. To ogromna zmiana, gdyż nikt przed IAI, nigdy nie zaoferował na tak dużą skalę inteligentnych rekomendacji, które przez lata zostały dopracowane tak, że są w stanie nie tylko zastąpić człowieka w ustalaniu rekomendacji, ale przy dobrym opisaniu towarów, zwiększyć istotnie wartość zamówień. Rekomendacje towarów pozwalają poprawiać konwersje. Czasami ktoś kto poszukuje czegoś np. w wyszukiwarce Google lub wchodzi z reklamy sklepu w Google Zakupy trafia na jeden towar w nadziei, że w ten sposób znajdzie to czego naprawdę szuka. Brak rekomendacji zwiększa szansę na porzucenie poszukiwań. A dobre rekomendacje pozwolą dotrzeć szybko do tego co chwyci konsumenta za serce i doprowadzi do sprzedaży. Oczywiście nie zawsze, ale przez lata bycia pionierem w obszarze inteligentnych rekomendacji produktowych, IAI wie że finalny efekt wzrostu obrotów potrafi być od kilku do nawet 25% lepszy z rekomendacjami. Dotychczas inteligentne rekomendacje, oparte na podobieństwie towarów, były dostępne w ramach dodatkowo płatnej usługi systemu inteligentnych rekomendacji - IAI RS. Jednak od zawsze IAI chciała, aby narzędzia te stały się kiedyś możliwe do wdrożenia automatycznie i samodzielnie przez klientów, dzięki czemu zwiększymy przychody możliwie wielu sklepom. Teraz, dla sklepów korzystających z abonamentów Dedicated Cloud dostępna jest opcja samodzielnego włączenia IAI RS, w cenie abonamentu. Oczywiście dla sklepów o dużym ruchu, pozwalającym na wyuczenie się zachowań użytkowników, IAI w najbliższych tygodniach zaoferuje możliwość samodzielnego wdrażania systemu inteligentnych rekomendacji - Rekomendacji inteligentnych generowanych na podstawie zachowania klientów (Rekomendacje behawioralne). To rozwiązanie nadal pozostanie płatne, chociaż w tym przypadku nie będzie już negocjowalności stawek. Sklep internetowy może wybrać czy chce się rozliczać stawką procentową czy nową opcją, stawki płaskiej (tzw. flat fee). Co ciekawe, stawka płaska i prowizyjna mogą być wybierane zamiennie. Rekomendacje realnie zwiększają konwersje, a przez to liczbę i wartość zamówień w sklepie. To przez opłaty abonamentowe i prowizyjne przekłada się na przychody IAI i ich dalsze wzrosty.
IAI stale rozwija swoją ofertę w zakresie fulfillmentu. Teraz w IdoSell Shop pojawiła się integracja fulfillment z Omnipack. Fulfillment to coraz popularniejszy kierunek dla rosnących sklepów internetowych chcących spełniać coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania konsumentów. Polega on na zlecaniu obsługi magazynowania i wysyłki do wyspecjalizowanej firmy. Zamiast inwestować we własne zaplecze magazynowe (budynki, kadry i inne koszty) sklep wynajmuje je od specjalistów, a sam skupia się na zwiększaniu sprzedaży. Teraz do wachlarza dostępnych w IdoSell Shop rozwiązań (Arvato, OEX) dołącza jeden z liderów fulfillment w Polsce, czyli Omnipack. Omnipack zajmuje się zapleczem logistycznym sklepu: magazynowaniem, pakowaniem, wysyłką oraz obsługą zwrotów. Omnipack dysponuje profesjonalnym zapleczem logistycznym. Posiada własny magazyn klasy A położony w okolicach Warszawy, przy Autostradzie A2. Magazyn wyposażony jest w infrastrukturę regałową dostosowaną do potrzeb e-commerce. W ten sposób logistyka rozwijającego się sklepu nadąża za zwiększającą się sprzedażą oraz szczytami sprzedażowymi (black friday, cyber monday, etc.). Sklep internetowy skoncentruje się na rozwoju sprzedaży: działaniach marketingowych, zarządzaniu produktem oraz cenami. Co więcej koszty operacji magazynowych są bardzo przewidywalne i sklep nie ponosi wielu ryzyk związanych z działalnością operacyjną magazynu. Czyli w tej sytuacji zamówienia realizowane są szybciej, sklep ma więcej potencjału marketingowego, jakoś realizacji zamówień rośnie, a to wszystko przekłada się na wyższe przychody sklepów internetowych korzystających z IdoSell Shop, co z kolei przez opłaty prowizyjne i abonamentowe, przekłada się na rosnące przychody samego IAI.
IdoSell Shop zawsze stawia na automatyzację powtarzalnych czynności, tak aby praca była możliwie jak najprostsza i najszybsza. Od lipca, opłacone zamówienie pochodzące z serwisu Amazon, system może automatycznie przekazać do hurtowni (dropshipping). Po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez klienta w serwisie Amazon, nastąpi przekazanie zamówienia do hurtowni. Paczka jest wysyłana do klienta przez hurtownię, a status zamówienia i numer przesyłki jest aktualizowany w panelu administracyjnym. Praca właściciela sklepu sprowadzi się do pozyskania klientów i marketingu, a wszystkie operacje logistyczne dla takich zamówień przejmuje hurtownia internetowa. Jest to interesująca oferta dla firm poszukujących nisz na rynkach międzynarodowych i działających sprawnie marketingowo, które mają dostęp do producentów lub hurtowników towarów. W ten sposób łatwo mogą zbudować dystrybucję, a ogólne zwiększenie liczby zamówień w sklepach IdoSell Shop przekłada się na wyższe przychody samej IAI.
Informacje dotyczące IdoSell Booking (więcej: https://www.idosell.com/pl/booking/)
IdoSell Booking zaprezentowało nowy, lepszy sposób integracji z serwisem Airbnb. Teraz można obsługiwać rezerwacje z Airbnb w systemie IdoSell Booking jako rezerwacje a nie jak dotychczas jako blokady. Dotychczas serwis Airbnb integrowany był w taki sposób, że wszelkie rezerwacje i blokady z tego serwisu przenoszone były do IdoSell Booking za pomocą mechanizmu tzw. blokad. W treści blokad natomiast zapisywane były informacje na temat rezerwacji. Nie było to jednak tak wygodne jak rezerwacja z informacją o konkretnym źródle. Dzięki temu integracja działa w sposób taki jak integracja np. z Booking.com czy innych serwisów agregujących ofertę. Czyli wprowadzając konkretne ustawienia integracji wskazując np. polityki zwrotów czy dodatki, a także modyfikując rezerwacje i uwzględniając je w raportach czy w różnych analizach można tworzyć dużo lepszą ofertę na Airbnb. Klienci IdoSell Booking zyskują przede wszystkim prostszą obsługę niż w dotychczasowej postaci blokad, lepszą analitykę i raportowanie, dużo lepsze możliwości modyfikowania i tworzenia opisu miejsc noclegowych i ostatecznie wsparcie w kontroli rozliczeń z rezerwującymi. Airbnb to bardzo popularny serwis z ofertami noclegowymi, lepsza integracja z nim przynosi klientom IdoSell Booking, więcej zamówień, co przez model prowizyjny przekłada się na większe przychody IAI.
Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w lipcu 2018 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/
Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W lipcu 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
1. 2 lipca 2018 r. - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r.
2. 2 lipca 2018 r. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 29 czerwca 2018 roku
3. 2 lipca 2018 r. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
4. 9 czerwca 2018 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.
W lipcu 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości przez system ESPI raporty:
1. 5 lipca 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
2. 12 lipca 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
3. 30 lipca 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.
Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów.
Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w sierpniu i we wrześniu 2018 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
W sierpniu i we wrześniu 2018 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
1. 14 sierpnia 2018 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
2. 10 września 2018 r. - Raport miesięczny za sierpień 2018 r.
Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Raport miesięczny IAI S.A.
  za lipiec 2018 roku
  Szczecin, 8 sierpnia 2018 r.
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport
  miesięczny za lipiec 2018 roku.
  Raport miesięczny IAI S.A. za lipiec 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 1 / 5


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne
  skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.
  O 63,4% przychody w lipcu 2018 r. były wyższe niż te w lipcu 2017. Oznacza to, że według
  szacunków zarządu przekroczyły one 3,4 miliona złotych. Spółka utrzymuje wysokie tempo
  wzrostu przychodów przekraczające 60% rocznie.
  Informacje dotyczące IdoSell Shop(więcej: https://www.idosell.com/pl/shop/):
  Nowy moduł Rekomendacji towarów agreguje wszystkie opcje rekomendacji w jednym miejscu i
  daje dostęp do nowych, bezpłatnych inteligentnych rekomendacji. Teraz z poziomu jednego
  miejsca w panelu można zarządzać wszystkimi rekomendacjami w sklepie . IAI zebrało w nim
  rozproszone w innych miejscach opcje. Dodane zostały też dostępne od 1 sierpnia bez dodatkowych
  opłat, inteligentne rekomendacje i możliwość ich włączania samodzielnie. To ogromna zmiana, gdyż
  nikt przed IAI, nigdy nie zaoferował na tak dużą skalę inteligentnych rekomendacji, które
  przez lata zostały dopracowane tak, że są w stanie nie tylko zastąpić człowieka w ustalaniu
  rekomendacji, ale przy dobrym opisaniu towarów, zwiększyć istotnie wartość zamówień .
  Rekomendacje towarów pozwalają poprawiać konwersje. Czasami ktoś kto poszukuje czegoś np. w
  wyszukiwarce Google lub wchodzi z reklamy sklepu w Google Zakupy trafia na jeden towar w
  nadziei, że w ten sposób znajdzie to czego naprawdę szuka. Brak rekomendacji zwiększa szansę na
  porzucenie poszukiwań. A dobre rekomendacje pozwolą dotrzeć szybko do tego co chwyci
  konsumenta za serce i doprowadzi do sprzedaży. Oczywiście nie zawsze, ale przez lata bycia
  pionierem w obszarze inteligentnych rekomendacji produktowych, IAI wie że finalny efekt wzrostu
  obrotów potrafi być od kilku do nawet 25% lepszy z rekomendacjami. Dotychczas inteligentne
  rekomendacje, oparte na podobieństwie towarów, były dostępne w ramach dodatkowo płatnej usługi
  systemu inteligentnych rekomendacji - IAI RS. Jednak od zawsze IAI chciała, aby narzędzia te stały
  się kiedyś możliwe do wdrożenia automatycznie i samodzielnie przez klientów, dzięki czemu
  zwiększymy przychody możliwie wielu sklepom. Teraz, dla sklepów korzystających z abonamentów
  Dedicated Cloud dostępna jest opcja samodzielnego włączenia IAI RS, w cenie abonamentu.
  Oczywiście dla sklepów o dużym ruchu, pozwalającym na wyuczenie się zachowań
  użytkowników, IAI w najbliższych tygodniach zaoferuje możliwość samodzielnego wdrażania
  systemu inteligentnych rekomendacji - Rekomendacji inteligentnych generowanych na
  podstawie zachowania klientów (Rekomendacje behawioralne) . To rozwiązanie nadal pozostanie
  płatne, chociaż w tym przypadku nie będzie już negocjowalności stawek. Sklep internetowy może
  wybrać czy chce się rozliczać stawką procentową czy nową opcją, stawki płaskiej (tzw. flat fee). Co
  ciekawe, stawka płaska i prowizyjna mogą być wybierane zamiennie. Rekomendacje realnie
  zwiększają konwersje, a przez to liczbę i wartość zamówień w sklepie. To przez opłaty
  abonamentowe i prowizyjne przekłada się na przychody IAI i ich dalsze wzrosty.
  Raport miesięczny IAI S.A. za lipiec 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 2 / 5


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  I AI stale rozwija swoją ofertę w zakresie fulfillmentu. Teraz w IdoSell Shop pojawiła się
  integracja fulfillment z Omnipack . Fulfillment to coraz popularniejszy kierunek dla rosnących
  sklepów internetowych chcących spełniać coraz bardziej wyśrubowane oczekiwania konsumentów.
  Polega on na zlecaniu obsługi magazynowania i wysyłki do wyspecjalizowanej firmy. Zamiast
  inwestować we własne zaplecze magazynowe (budynki, kadry i inne koszty) sklep wynajmuje je od
  specjalistów, a sam skupia się na zwiększaniu sprzedaży. Teraz do wachlarza dostępnych w
  IdoSell Shop rozwiązań (Arvato, OEX) dołącza jeden z liderów fulfillment w Polsce, czyli
  Omnipack. Omnipack zajmuje się zapleczem logistycznym sklepu: magazynowaniem, pakowaniem,
  wysyłką oraz obsługą zwrotów. Omnipack dysponuje profesjonalnym zapleczem logistycznym.
  Posiada własny magazyn klasy A położony w okolicach Warszawy, przy Autostradzie A2. Magazyn
  wyposażony jest w infrastrukturę regałową dostosowaną do potrzeb e-commerce. W ten sposób
  logistyka rozwijającego się sklepu nadąża za zwiększającą się sprzedażą oraz szczytami
  sprzedażowymi (black friday, cyber monday, etc.). Sklep internetowy skoncentruje się na rozwoju
  sprzedaży: działaniach marketingowych, zarządzaniu produktem oraz cenami. Co więcej koszty
  operacji magazynowych są bardzo przewidywalne i sklep nie ponosi wielu ryzyk związanych z
  działalnością operacyjną magazynu. Czyli w tej sytuacji zamówienia realizowane są szybciej,
  sklep ma więcej potencjału marketingowego, jakoś realizacji zamówień rośnie, a to wszystko
  przekłada się na wyższe przychody sklepów internetowych korzystających z IdoSell Shop, co z
  kolei przez opłaty prowizyjne i abonamentowe, przekłada się na rosnące przychody samego
  IAI.
  IdoSell Shop zawsze stawia na automatyzację powtarzalnych czynności, tak aby praca była możliwie
  jak najprostsza i najszybsza. Od lipca, opłacone zamówienie pochodzące z serwisu Amazon,
  system może automatycznie przekazać do hurtowni (dropshipping) . Po złożeniu i opłaceniu
  zamówienia przez klienta w serwisie Amazon, nastąpi przekazanie zamówienia do hurtowni. Paczka
  jest wysyłana do klienta przez hurtownię, a status zamówienia i numer przesyłki jest aktualizowany
  w panelu administracyjnym. Praca właściciela sklepu sprowadzi się do pozyskania klientów i
  marketingu, a wszystkie operacje logistyczne dla takich zamówień przejmuje hurtownia internetowa.
  Jest to interesująca oferta dla firm poszukujących nisz na rynkach międzynarodowych i działających
  sprawnie marketingowo, które mają dostęp do producentów lub hurtowników towarów. W ten
  sposób łatwo mogą zbudować dystrybucję, a ogólne zwiększenie liczby zamówień w sklepach
  IdoSell Shop przekłada się na wyższe przychody samej IAI.
  Raport miesięczny IAI S.A. za lipiec 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 3 / 5


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Informacje dotyczące IdoSell Booking (więcej: https://www.idosell.com/pl/booking/)
  IdoSell Booking zaprezentowało nowy, lepszy sposób integracji z
  serwisem Airbnb . Teraz można obsługiwać rezerwacje z Airbnb w
  systemie IdoSell Booking jako rezerwacje a nie jak dotychczas
  jako blokady. Dotychczas serwis Airbnb integrowany był w taki
  sposób, że wszelkie rezerwacje i blokady z tego serwisu przenoszone były do IdoSell Booking za
  pomocą mechanizmu tzw. blokad. W treści blokad natomiast zapisywane były informacje na temat
  rezerwacji. Nie było to jednak tak wygodne jak rezerwacja z informacją o konkretnym źródle.
  Dzięki temu integracja działa w sposób taki jak integracja np. z Booking.com czy innych serwisów
  agregujących ofertę. Czyli wprowadzając konkretne ustawienia integracji wskazując np. polityki
  zwrotów czy dodatki, a także modyfikując rezerwacje i uwzględniając je w raportach czy w różnych
  analizach można tworzyć dużo lepszą ofertę na Airbnb. Klienci IdoSell Booking zyskują przede
  wszystkim prostszą obsługę niż w dotychczasowej postaci blokad, lepszą analitykę i raportowanie,
  dużo lepsze możliwości modyfikowania i tworzenia opisu miejsc noclegowych i ostatecznie
  wsparcie w kontroli rozliczeń z rezerwującymi. Airbnb to bardzo popularny serwis z ofertami
  noclegowymi, lepsza integracja z nim przynosi klientom IdoSell Booking, więcej zamówień, co
  przez model prowizyjny przekłada się na większe przychody IAI.
  Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w lipcu 2018 zachęcamy do
  sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/
  Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane
  działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny
  w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.
  II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie
  raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
  W lipcu 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI
  raporty:
  1. 2 lipca 2018 r. - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2018 r.
  2. 2 lipca 2018 r. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA
  29 czerwca 2018 roku
  3. 2 lipca 2018 r. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
  4. 9 czerwca 2018 r. - Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.
  W lipcu 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości przez system ESPI raporty:
  1. 5 lipca 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
  2. 12 lipca 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
  3. 30 lipca 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby
  w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
  IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki
  pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia,
  przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.
  Raport miesięczny IAI S.A. za lipiec 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 4 / 5


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe
  trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy
  realizacji poszczególnych projektów.
  Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w
  rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.
  IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
  sierpniu i we wrześniu 2018 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z
  punktu widzenia interesów inwestorów.
  W sierpniu i we wrześniu 2018 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne
  Emitenta:
  1. 14 sierpnia 2018 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
  2. 10 września 2018 r. - Raport miesięczny za sierpień 2018 r.
  Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych
  IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich
  Raport miesięczny IAI S.A. za lipiec 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 5 / 5


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IAI SA
ISIN:PLIAI0000014
NIP:8522470967
EKD: 62:09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: al. Piastów 30 71-064 Szczecin
Telefon:+48 91 4436600
www:www.iai-sa.com
Komentarze o spółce IAI
2021-09-24 22-09-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor