Raport.

IAI SA (7/2018) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Zarząd IAI S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na dzień 26 marca 2018 r. w trybie Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Pana Marcina Koźlika, Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiadomienie o transakcji /transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Marcin Koźlik
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Członek Rady Nadzorczej
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej,
  prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa IAI Spółka Akcyjna
  b) LEI 259400XG4FIR9JC7AA42
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje
  Kod ISIN: PLIAI0000014
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c ) Cena i wolumen Cena Wolumen
  25,40
  25,40 1000
  4
  d) Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena 1004
  25,40 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-19
  f) Miejsce transakcji XNCO
  4.2) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje
  Kod ISIN: PLIAI0000014
  b) Rodzaj transakcji Zbycie
  c ) Cena i wolumen Cena Wolumen
  25,00 60


  25,00
  25,00 2
  50
  d) Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena 112
  25,00 PLN
  e) Data transakcji 2018-03-22
  f) Miejsce transakcji XNCO
  * Niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IAI SA
ISIN:PLIAI0000014
NIP:8522470967
EKD: 62:09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: al. Piastów 30 71-064 Szczecin
Telefon:+48 91 4436600
www:www.iai-sa.com
Komentarze o spółce IAI
2019-05-20 04-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649