Raport.

IAI SA (5/2018) Raport miesięczny za luty 2018 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.
Przychody Spółki w lutym osiągnęły ok. 3 miliony złotych netto i były o 58% wyższe niż w lutym 2017 roku. Spółka kontynuuje tempo szybkich wzrostów przychodów już od kilkunastu miesięcy. Kolejne inicjatywy podejmowane przez IAI w lutym 2018 r. mają na celu ugruntowanie i utrzymanie dynamicznego wzrostu w przyszłości.
Informacje dotyczące IdoSell Shop(IAI-Shop.com):
IdoSell Shop (IAI-Shop.com) prowadzi pilotażowy program SuperFair.Shop™ gdzie doceniane są najlepsze sklepy internetowe, które zapewniają swoim klientom szybkie, wygodne i bezpieczne zakupy. IAI stworzyła autorskie, weryfikowalne i jasne kryteria, po których spełnieniu sklep internetowy otrzyma takie wyróżnienie. Co ważne, nie jest to deklaratywne. W SuperFair.Shop™ IAI skupia się na najistotniejszych aspektach z punktu widzenia klienta w zakresie szybkości realizacji zamówień, swobody w wyborze płatności i kurierów, bezpieczeństwie, a kończąc na obsłudze posprzedażowej, opierając się na faktycznych danych generowanych przez sklep. A kontrola tych wskaźników jest automatyczna. Specjalny tytuł oraz oznaczenie otrzymują sklepy spełniające te kryteria w czasie przynajmniej trzech miesięcy. Osia?gnie?cie tytułu SuperFair.Shop™ wia?z˙e sie? z długofalowym dbaniem o jakos´c´ obsługi klienta oraz zwiększaniem zaufania klientów do sklepu. To pozwala budować większą lojalność, wpływa pozytywnie na skłonność kupujących do zakupów u klientów IdoSell Shop (IAI-Shop.com) a przez to podnosi przychody klientów IAI, co przez abonamenty i opłaty prowizyjne wpływa na przychody Spółki.
Dalsze zwiększanie przychodów, świadczenie coraz bardziej kompleksowych usług wdrożeniowych dla klientów wymaga ambitnej oraz zdolnej załogi. W celu przyciągnięcia takich właśnie ludzi IAI po raz czwarty zorganizowała WebCamp, czyli darmowy kurs dla początkujących WebDeleveloperów. Tradycyjnie warsztaty okazały się bardzo dużym sukcesem. Zgłosiło się 500 osób z całej Polski, z czego 30 najlepszych osób wzięło udział w darmowych warsztatach a piątka najlepszych uczestników dostała propozycje płatnych staży w IAI. W ten sposób IAI zasilone zostało ambitnymi osobami, którzy chętnie podejmą kolejne intratne i złożone zlecenia od klientów Spółki.
Gorącym tematem ostatnich tygodni była konieczność wdrożenia standardów JPK w wielu firmach. Dotyczyło to także klientów IAI. W IdoSell Shop (IAI-Shop.com) oczywiście pojawiła się możliwość pobierania informacji o fakturach i dokumentach magazynowych w formacie JPK. Następnie zostało to rozbudowane o możliwość filtrowania po NIP i kontrahentach z Polski w formacie JPK_FA. Dokumenty w formacie JPK_FA oraz JPK_MAG służą przede wszystkim jako dokumenty kontrolne. Każda elastyczna reakcja dostawcy SaaS na zmiany prawne pokazuje bezpieczeństwo dla klientów takich platform. Nie muszą szukać agencji, realizować zlecenia, ponosić kosztów i ryzyka prac rozwojowych, kiedy są pod presją. Po prostu IAI robi to za nich, dla wszystkich swoich klientów. A to przyciąga kolejnych klientów, którzy poszukują stabilnych rozwiązań na lata.
Społeczność developerów jest dla IAI szczególnie ważna. Dlatego Spółka stale rozwija mechanizmy pozwalające na customizację i poprawia dokumentacje, dodaje poradniki itp. W lutym, IAI wydało zupełnie nową stronę dokumentacji swoich API. Tym razem wszystkie API zyskały nowy, jednolity wygląd zapewniający developerom usprawnioną nawigację pozwalającą na szybkie przełączanie się między dostępnymi dokumentacjami API oraz ich metodami i atrybutami oraz wyszukiwanie. IAI dodała m.in. zupełnie nową, tym razem pełną dokumentację do tzw. bramek AJAX, czyli specjalnych adresów, dzięki którym webmasterzy tworzący template strony samodzielnie lub modyfikując przez Dodatki HTML i JavaScript. Same bramki zostały też mocno uporządkowane tak aby zwiększyć czytelność którymi bramkami i metodami developer pracujący dla klienta powinien wykonywać określone operacje w panelu administracyjnym. Wsparcie społeczności developerów w ramach Otwartego SaaS daje możliwości bardzo personalizowanych wdrożeń oraz dotarcia do potencjalnych klientów nowymi kanałami sprzedaży. To przekłada się na wyższe przychody ze sprzedaży IAI.
Informacje dotyczące IdoSell Booking (więcej: https://www.idosell.com/pl/booking/blog)
W Apple AppStore i Google Play pojawiły się zupełnie nowe appki do obsługi panelu IdoSell Booking 3.0. Obok zaawansowanej opcji zarządzania rezerwacjami i blokadami pozwala na korzystanie z większości funkcjonalności dostępnych w panelu w wersji desktopowej. Obecnie smartfony i tablety służą już nie tylko do sprawdzania poczty i czytania wiadomości, ale coraz częściej stają się platformami do zarządzania własnym biznesem. Mobilna aplikacja stworzona została aby ułatwić klientom dostęp do coraz popularniejszych na świecie rozwiązań z zakresu mobilnego zarządzania, jest to szczególnie ważne dla osób zarządzających kilkoma miejscami noclegowymi w różnych lokalizacjach, przez to często będących w drodze, poza biurem. Nowa aplikacja przyciągnie nowych klientów, aktywizuje obecnych lepszego wykorzystania usługi, co przełoży się na dodatkowe przychody Spółki.
Znacznie usprawnione zostały także dwie integracje z serwisami agregującymi oferty noclegowe. Channel Manager systemu rezerwacji IdoSell Booking umożliwia teraz prostszą integrację z coraz bardziej popularnym serwisem 9flats. Synchronizacja odbywa się dokładnie na takiej samej zasadzie jak na przykład z popularnym Airbnb. 9flats to platforma usług noclegowych, umożliwiająca wynajęcie zakwaterowania krótkoterminowego, wynajmu apartamentów, kwater czy pokoi hotelowych. Firma została założona w 2010 roku i na dzień dzisiejszy posiada ponad 180 000 miejsc noclegowych w ponad 100 krajach.
Integracja z TripAdvisor została rozszerzona o sprawne zarządzanie wieloma obiektami z jednego panelu IdoSell Booking. Wszyscy klienci IdoSell Booking (https://www.idosell.com/pl/booking), którzy zarządzają wieloma obiektami o odrębnym identyfikatorze w TripAdvisor, mogą od lutego umieścić je w programie rezerwacji hotelowej IdoSell Booking i zarządzać nimi jeszcze efektywniej, bo z jednego miejsca. Zarządzanie wieloma obiektami za pomocą ich własnych kont, wymaga ciągłego przełączania się pomiędzy nimi, dlatego IAI postanowiła dodać i ułatwić zarządzanie nimi bezpośrednio z naszego panelu, także w serwisie TripAdvisor. System IdoSell Booking jest certyfikowanym Partnerem Premium w TripAdvisor, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać bezpłatnie z Programu Review Express. TripAdvisor, podobnie jak Booking.com, należy do światowych potentatów branży turystycznej działający na rynkach anglojęzycznych, z tą różnicą że jest znacznie tańszy.
Każda, kolejna sprawna integracja z agregatorem ofert noclegowych, daje klientom IdoSell Booking szansę na dotarcie do nowych gości, zwiększenie sprzedaży, przez co z jednej strony zwiększa przychody Spółki z tytułu prowizji a z drugiej buduje większą potrzebę używania IdoSell Booking u klientów.
Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w lutym 2018 zachęcamy do sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/
Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W lutym 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
1. 8 lutego 2018 r. - Raport miesięczny za styczeń 2018 r.
2. 14 lutego 2018 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
W lutym 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty przez system ESPI:
1. 19 lutego 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
2. 21 lutego 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia, przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.
Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy realizacji poszczególnych projektów.
Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w marcu i kwietniu 2018 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
W marcu i kwietniu 2018 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
1. 9 kwietnia 2018 r. - raport miesięczny za marzec 2018 r.
Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Raport miesięczny IAI S.A.
  za luty 2018 roku
  Szczecin, 8 marca 2018 r.
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport
  miesięczny za luty 2018 roku.
  Raport miesięczny IAI S.A. za luty 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 1 / 6


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne
  skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI S.A.
  Przychody Spółki w lutym osiągnęły ok. 3 miliony złotych netto i były o 58% wyższe niż w lutym
  2017 roku. Spółka kontynuuje tempo szybkich wzrostów przychodów już od kilkunastu
  miesięcy. Kolejne inicjatywy podejmowane przez IAI w lutym 2018 r. mają na celu
  ugruntowanie i utrzymanie dynamicznego wzrostu w przyszłości.
  Informacje dotyczące IdoSell Shop(IAI-Shop.com):
  IdoSell Shop (IAI-Shop.com) prowadzi pilotażowy program SuperFair.Shop™ gdzie doceniane
  są najlepsze sklepy internetowe, które zapewniają swoim klientom szybkie, wygodne i
  bezpieczne zakupy . IAI stworzyła autorskie, weryfikowalne i jasne kryteria, po których spełnieniu
  sklep internetowy otrzyma takie wyróżnienie. Co ważne, nie jest to deklaratywne. W
  SuperFair.Shop™ IAI skupia się na najistotniejszych aspektach z punktu widzenia klienta w zakresie
  szybkości realizacji zamówień, swobody w wyborze płatności i kurierów, bezpieczeństwie, a
  kończąc na obsłudze posprzedażowej, opierając się na faktycznych danych generowanych przez
  sklep. A kontrola tych wskaźników jest automatyczna. Specjalny tytuł oraz oznaczenie otrzymują
  sklepy spełniające te kryteria w czasie przynajmniej trzech miesięcy. Osiągnięcie tytułu
  SuperFair.Shop™ wiąże się z długofalowym dbaniem o jakość obsługi klienta oraz zwiększaniem
  zaufania klientów do sklepu. To pozwala budować większą lojalność, wpływa pozytywnie na
  skłonność kupujących do zakupów u klientów IdoSell Shop (IAI-Shop.com) a przez to podnosi
  przychody klientów IAI, co przez abonamenty i opłaty prowizyjne wpływa na przychody
  Spółki.
  Raport miesięczny IAI S.A. za luty 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 2 / 6


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Dalsze zwiększanie przychodów, świadczenie coraz bardziej kompleksowych usług wdrożeniowych dla
  klientów wymaga ambitnej oraz zdolnej załogi. W celu przyciągnięcia takich właśnie ludzi IAI po
  raz czwarty zorganizowała WebCamp, czyli darmowy kurs dla początkujących
  WebDeleveloperów . Tradycyjnie warsztaty okazały się bardzo dużym sukcesem. Zgłosiło się 500
  osób z całej Polski, z czego 30 najlepszych osób wzięło udział w darmowych warsztatach a piątka
  najlepszych uczestników dostała propozycje płatnych staży w IAI. W ten sposób IAI zasilone
  zostało ambitnymi osobami, którzy chętnie podejmą kolejne intratne i złożone zlecenia od
  klientów Spółki.
  Gorącym tematem ostatnich tygodni była konieczność wdrożenia standardów JPK w wielu firmach.
  Dotyczyło to także klientów IAI. W IdoSell Shop (IAI-Shop.com) oczywiście pojawiła się
  możliwość pobierania informacji o fakturach i dokumentach magazynowych w formacie JPK .
  Następnie zostało to rozbudowane o możliwość filtrowania po NIP i kontrahentach z Polski w
  formacie JPK_FA . Dokumenty w formacie JPK_FA oraz JPK_MAG służą przede wszystkim jako
  dokumenty kontrolne. Każda elastyczna reakcja dostawcy SaaS na zmiany prawne pokazuje
  bezpieczeństwo dla klientów takich platform. Nie muszą szukać agencji, realizować zlecenia,
  ponosić kosztów i ryzyka prac rozwojowych, kiedy są pod presją. Po prostu IAI robi to za nich,
  dla wszystkich swoich klientów. A to przyciąga kolejnych klientów, którzy poszukują
  stabilnych rozwiązań na lata.
  Społeczność developerów jest dla IAI szczególnie ważna. Dlatego Spółka stale rozwija mechanizmy
  pozwalające na customizację i poprawia dokumentacje, dodaje poradniki itp. W lutym, IAI wydało
  zupełnie nową stronę dokumentacji swoich API. Tym razem wszystkie API zyskały nowy,
  jednolity wygląd zapewniający developerom usprawnioną nawigację pozwalającą na szybkie
  przełączanie się między dostępnymi dokumentacjami API oraz ich metodami i atrybutami
  oraz wyszukiwanie . IAI dodała m.in. zupełnie nową, tym razem pełną dokumentację do tzw.
  bramek AJAX, czyli specjalnych adresów, dzięki którym webmasterzy tworzący template strony
  samodzielnie lub modyfikując przez Dodatki HTML i JavaScript. Same bramki zostały też mocno
  uporządkowane tak aby zwiększyć czytelność którymi bramkami i metodami developer pracujący
  Raport miesięczny IAI S.A. za luty 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 3 / 6


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  dla klienta powinien wykonywać określone operacje w panelu administracyjnym. Wsparcie
  społeczności developerów w ramach Otwartego SaaS daje możliwości bardzo
  personalizowanych wdrożeń oraz dotarcia do potencjalnych klientów nowymi kanałami
  sprzedaży. To przekłada się na wyższe przychody ze sprzedaży IAI.
  Informacje dotyczące IdoSell Booking (więcej: https://www.idosell.com/pl/booking/blog)
  W Apple AppStore i Google Play pojawiły się zupełnie nowe appki do obsługi panelu
  IdoSell Booking 3.0 . Obok zaawansowanej opcji zarządzania rezerwacjami i blokadami pozwala na
  korzystanie z większości funkcjonalności dostępnych w panelu w wersji desktopowej. Obecnie
  smartfony i tablety służą już nie tylko do sprawdzania poczty i czytania wiadomości, ale coraz
  częściej stają się platformami do zarządzania własnym biznesem. Mobilna aplikacja stworzona
  została aby ułatwić klientom dostęp do coraz popularniejszych na świecie rozwiązań z zakresu
  mobilnego zarządzania, jest to szczególnie ważne dla osób zarządzających kilkoma miejscami
  noclegowymi w różnych lokalizacjach, przez to często będących w drodze, poza biurem . Nowa
  aplikacja przyciągnie nowych klientów, aktywizuje obecnych lepszego wykorzystania usługi, co
  przełoży się na dodatkowe przychody Spółki.
  Raport miesięczny IAI S.A. za luty 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 4 / 6


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Znacznie usprawnione zostały także dwie integracje z serwisami agregującymi oferty noclegowe.
  Channel Manager systemu rezerwacji IdoSell Booking umożliwia teraz prostszą integrację z
  coraz bardziej popularnym serwisem 9flats . Synchronizacja odbywa się dokładnie na takiej samej
  zasadzie jak na przykład z popularnym Airbnb. 9flats to platforma usług noclegowych,
  umożliwiająca wynajęcie zakwaterowania krótkoterminowego, wynajmu apartamentów, kwater czy
  pokoi hotelowych. Firma została założona w 2010 roku i na dzień dzisiejszy posiada ponad 180 000
  miejsc noclegowych w ponad 100 krajach.
  Integracja z TripAdvisor została rozszerzona o sprawne zarządzanie wieloma obiektami z jednego
  panelu IdoSell Booking . Wszyscy klienci IdoSell Booking (https://www.idosell.com/pl/booking),
  którzy zarządzają wieloma obiektami o odrębnym identyfikatorze w TripAdvisor, mogą od lutego
  umieścić je w programie rezerwacji hotelowej IdoSell Booking i zarządzać nimi jeszcze efektywniej,
  bo z jednego miejsca. Zarządzanie wieloma obiektami za pomocą ich własnych kont, wymaga
  ciągłego przełączania się pomiędzy nimi, dlatego IAI postanowiła dodać i ułatwić zarządzanie nimi
  bezpośrednio z naszego panelu, także w serwisie TripAdvisor. System IdoSell Booking jest
  certyfikowanym Partnerem Premium w TripAdvisor, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać
  bezpłatnie z Programu Review Express. TripAdvisor, podobnie jak Booking.com, należy do
  światowych potentatów branży turystycznej działający na rynkach anglojęzycznych, z tą różnicą że
  jest znacznie tańszy.
  Każda, kolejna sprawna integracja z agregatorem ofert noclegowych, daje klientom
  IdoSell Booking szansę na dotarcie do nowych gości, zwiększenie sprzedaży, przez co z jednej
  strony zwiększa przychody Spółki z tytułu prowizji a z drugiej buduje większą potrzebę
  używania IdoSell Booking u klientów.
  Zainteresowanych szczegółową listą wszystkich nowości wprowadzonych w lutym 2018 zachęcamy do
  sprawdzenia strony internetowej IAI S.A: http://www.idosell.com/pl/corp/ir-news/
  Duża innowacyjność i inwestycje w poprawę wydajności i jakości obsługi klientów silnie wspierane
  działaniami promocyjnymi, szczególnie PR, podjęte od debiutu w 2009 roku, przynoszą pozytywny
  w postaci nowych zamówień i rosnącego zainteresowania mediów oraz klientów Spółką.
  Raport miesięczny IAI S.A. za luty 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 5 / 6


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie
  raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
  W lutym 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI
  raporty:
  1. 8 lutego 2018 r. - Raport miesięczny za styczeń 2018 r.
  2. 14 lutego 2018 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
  W lutym 2018 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty przez
  system ESPI:
  1. 19 lutego 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
  2. 21 lutego 2018 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
  III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby
  w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
  IAI S.A. realizuje aktualnie projekty inwestycyjne, przy których wykorzystywane są m.in. środki
  pochodzące z emisji akcji serii C. Są to przede wszystkim: zwiększanie zatrudnienia,
  przeprowadzenie ekspansji zagranicznej oraz stały rozwój usługi i penetracja rynku polskiego.
  Z uwagi na dokonywane inwestycje oraz posiadane przed emisją akcji serii C własne środki finansowe
  trudno jest jednoznacznie określić skalę wykorzystania środków pochodzących z emisji przy
  realizacji poszczególnych projektów.
  Środki pozyskane z emisji wykorzystywane są zgodnie z celami emisyjnymi tzn. zwiększenia udziału w
  rynku polskim i dokonania ekspansji zagranicznej.
  IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
  marcu i kwietniu 2018 roku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu
  widzenia interesów inwestorów.
  W marcu i kwietniu 2018 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne Emitenta:
  1. 9 kwietnia 2018 r. - raport miesięczny za marzec 2018 r.
  Zawsze aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty można sprawdzić na stronach internetowych
  IAI S.A. w dziale relacji inwestorskich
  Raport miesięczny IAI S.A. za luty 2018 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.IdoSell.com
  Strona 6 / 6


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IAI SA
ISIN:PLIAI0000014
NIP:8522470967
EKD: 62:09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: al. Piastów 30 71-064 Szczecin
Telefon:+48 91 4436600
www:www.iai-sa.com
Komentarze o spółce IAI
2020-04-02 07-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649