Raport.

I3D SA (3/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku spółki i3D S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości („Emitent”) z siedzibą w Gliwicach przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 21.03.2019 r.
2. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15.05.2019 r.
3. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14.08.2019 r.
4. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14.11.2019 r.
Z uwagi na publikację raportu rocznego w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy raport roczny, Emitent odstępuje od przekazywania jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą komunikowane w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i3D SA
ISIN:PLI3D0000011
NIP:525-22-08-808
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Konarskiego 18C 44-100 Gliwice
Telefon:+48 32 4000998
www:www.i3d.pl
Komentarze o spółce I3D
2018-02-13 13:22:13
naskalnik
No Powiem tylko Akcionariusze ponownie DAWCAMI kapitału !
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649