Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (18/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zarząd i2 Development S.A. ("Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku.
Akcjonariusz: Acico Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 091 574
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 091 574
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 46,63 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 42,18%
Akcjonariusz: Galtoco Investments Limited
Liczba posiadanych akcji na WZA: 4 169 967
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 4 169 967
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 47,53%
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 42,99 %
Akcjonariusz: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba posiadanych akcji na WZA: 450 000
Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA: 450 000
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA: 5,13 %
Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,64%.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
Kalendarium raportów
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2020-07-16 04-07-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649