Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (17/2019) Zatwierdzenie powołania Członków Rady Nadzorczej i2 Development S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r. dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zatwierdziło wybór Pana Andrzeja Kowalskiego oraz Pana Michała Gabrysiaka na członków Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
Kalendarium raportów
2020-08-28Raport półroczny
2020-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2020-07-16 05-07-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649