Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (46/2018) Informacja o prawomocnym pozwoleniu na budowę

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - i2 igielna sp. z o.o. powzięła informację o wydanej w dniu 2.08.2018 r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno- usługowego we Wrocławiu przy ul. Igielnej (Stare Miasto). Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Projekt zakłada realizację 3-kondygnacyjnego budynku, w którym znajdować się będzie 10 lokali (8 lokali mieszkalnych, 2 lokale usługowe) o metrażu od 22 m2 do 33 m2.
Podstawą uznania niniejszej informacji za poufną jest fakt, iż prawomocne pozwolenie na budowę umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych oraz wprowadzenie projektu do sprzedaży. W ocenie Spółki inwestycja wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2021-06-19 02-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor