Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (2/2018) Szacunkowe skonsolidowane wybrane wyniki finansowe i2 Development S.A. za rok 2017 oraz szacunkowy jednostkowy wynik netto i2 Development S.A.

Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej jako Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za okres I-XII 2017 r. oraz szacunkowy jednostkowy wynik netto spółki i2 Development S.A. za okres I-XII 2017 r..
Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa i2 Development S.A. (dalej jako Grupa) osiągnęła następujące wyniki finansowe (narastająco):
- przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości ok. 76 mln zł,
- wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. 14 mln zł (zysk),
- wynik netto w wysokości ok. 11 mln zł (zysk).
Ponadto Spółka i2 Development S.A. w okresie od I-XII 2017 roku prognozuje jednostkowy wynik netto na poziomie ok. 52 mln zł.
Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2017 roku przez Spółkę i jej jednostki zależne.
Prezentowane wartości i informacje mają charakter szacunkowy oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
gpwlink:i2-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-25Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2019-04-19 14-04-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649