Raport.

I2 DEVELOPMENT SA (38/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę i2 Development S.A.

Zarząd i2 Development S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnej na terenie prestiżowej wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn ("Nieruchomość").
Cena nabycia Nieruchomości wynosi 30.750.000 złotych brutto i w ramach ceny sprzedaży Sprzedający przeniesie na Kupującego także autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz dokumentacji budowlanej związanej z inwestycją realizowaną na Nieruchomości.
Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Prezydent Wrocławia nie wykona przysługującego Gminie Wrocław, na mocy art. 109 ust. 1 pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawa pierwokupu w stosunku do Nieruchomości, nie później jednak niż 31.12.2017 r.
Na Nieruchomości planowana jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych zawierających łącznie około 400 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I kw. 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:i2 Development SA
ISIN:PLI2DVL00014
NIP:8971785953
EKD: 41.20 roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław
Telefon:+48 71 3766000
www:www.i2development.pl
gpwlink:i2-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-04-25Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce I2 DEVELOPMENT
2019-04-20 02-04-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649