Raport.

HYPERION SA (26/2018) Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Zarząd Hyperion S.A. w upadłości (Emitent, Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku reprezentowanych było 7.956.632 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiat sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) akcji Emitenta stanowiących 24,35 % kapitału zakładowego Spółki.
Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5 % i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:
Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów/
Beata Odżga-Szypulska/ 7.912.832 / 99,45% / 24,22%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hyperion SA
ISIN:PLHPRON00017
NIP:8133088162
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Plac Trzech Krzyży 3 00-535 Warszawa
Telefon:+48 32 5827959
www:www.hyperion.pl
Komentarze o spółce HYPERION W RESTRUK...
2019-05-20 18-05-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649