Raport.

HYDRAPRES SA (16/2017) Sprostowanie omyłki pisarskiej

W nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2017 dotyczącego skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku, Zarząd Hydrapres S.A. niniejszym informuje, iż wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym wskazaniu brzmienia firmy jednego z podmiotów, będącego akcjonariuszem Emitenta.
Poniżej Spółka przedstawia zakres korekty.
Było:
"STI S.A."
Powinno być:
"STI Sp. z o.o.”
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hydrapres SA
ISIN:PLHDRAP00017
NIP:953-23-71-196
EKD: 25.50 kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Adres: ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski
Telefon:+48 52 3239200
www:www.hydrapres.pl
Komentarze o spółce HYDRAPRES
2019-03-24 03-03-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649