Raport.

HUBSTYLE SA (12/2018) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu

Zarząd spółki HubStyle S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. otrzymał informację o dokonaniu w dniu dzisiejszym. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian w Statucie Spółki.
Niniejsza zmiana nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2017 roku. Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji zmiany §7 pkt. 1, §9 ust.1, ust. 4, ust. 7, ust. 8, ust. 9 i dodanie ust. 9a oraz zmianę § 3 ust. 1 i 2. Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HubStyle S.A. z dnia 22 września 2017 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki wraz ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 34/2017.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HubStyle SA
ISIN:PLGRNKT00019
NIP:586-216-38-72
EKD: 63 działalność usługowa w zakresie informacji
Adres: ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia
Telefon:+48 58 5858900
www:www.grupanokaut.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HUBSTYLE
2020-04-04 03-04-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649